Vzduch

Při použití rekuperace přivedeme čerstvý vzduch do vašeho domu a pomocí filtroventilační jednotky je přiváděný vzduch dokonale vyčištěn od od prachu, pylu, bakterií, alergenů, spóry plísní, uhlovodíku, smogu, chemických, radioaktivních a bakteriologických částic, organická rozpouštědla, kyselé páry a plyny, zásadité páry a plyny, formaldehydové páry, páry rtuti, jedovaté plyny, atd. Při použití NBC filtru i radioaktivního spad.

Přiváděný venkovní čerstvý vzduch prochází přes rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, do kterého z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu. Obě vzdušniny jsou od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu. Přes stěny kanálů teplo z odpadního vzduch přechází do přívodního, který je tak předehříván. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla, běžně kolem 90 %.

Účinnost filtroventilace= vysoký stupeň filtrace (0,0003 mm = 0,3 um), vzduchový výkon 120-360 m3/hod, nezávislost na centrálním filtračním systému, možnost napojení na stávající systém ventilace, akustický výkon 35 dB (A), účinnost filtrace 99,999 % MPPS, možnost využití přetlak / podtlak.

Účinnost rekuperace = účinnost zpětného získávání tepla = využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace se musí pohybovat mezi 0 a 100 %.