top of page

servis

ZÁRUČNÍ

vztahuje se na veškteré komponenty

POZÁRUČNÍ

vztahuje se na podzemní kryt. během roku dle užívání...

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ
(SECURITY CHECKPOINT)

Vojenské kontejnery
je speciální kontejner určený pro použití v armádě, v polních kempech, v zahraničních
misích, k ochraně majetku, hranic, zajištění bezpečnosti apod.
Jeho hlavní předností je možnost rychlého nasazení, resp. vysunutí a uvedení z
transportního do pracovního stavu. Vysouvání a zasouvání strážní věže zajišťuje
hydraulický zvedací mechanismus. Použití kontejneru je možné pouze po připojení na síť
rozvodů elektrické energie nebo mobilní elektrocentrálu.

 

Kontejnery s balistickou ochranou
Jedná se o ubytovací kontejner rozměrů ISO 1C, který je určen pro ubytování osob v
polních podmínkách s balistickou a protivýbuchovou ochranou. Kontejner zabezpečuje
denní a noční odpočinek maximálně 4 osob.
Obvodový plášť splňuje požadavky na ochranu proti mírnějšímu prostředku ohrožení podle
Level M1 přílohy A k AEP-55 (C) VOL 2, Postupy pro hodnocení úrovně ochrany
obrněných vozidel – Ohrožení minami, STANAG 4569, Ed. 3
Kontejner zabezpečuje ochranu proti improvizovanému prostředku ohrožení (IED)
definovanému explozí kulové nálože 15 kg TNT ve vzdálenosti 15 m od boční stěny
kontejneru při výšce nálože 1 m nad vodorovnou rovinou terénu společnou pro IED a
kontejner.

 

Typy kontejnerů:

- Dekontaminační kontejnery
- Zdravotnický kontejner
- Výsuvný kontejner
- Polní kuchyně v kontejnerech
- Zdravotnické kontejnery pro polní nemocncie
- Kontejner na nádrž pro pitnou vodu
- Víceůčelové kontejnery pro HZS
- Mobilní doktor

PANIC ROOM – OCHRANNÁ ÚNIKOVÁ MÍSTNOST

Panic room, je bezpečné místo sloužící pro ochranu osob, finanční hotovosti, zbraní a
ostatních cenností. Výstavby ochranných místností je možné provádět i do stávajících
objektů.
Ochranná místnost je ve většině případů vybudována jako neviditelná pro možné útočníky,
nebo zloděje. Její konstrukce z betonu a železa zajišťuje neprůstřelnost ve stupni
FBG/BR65. Místnost standardně vybavujeme neprůstřelnými trezorovými dveřmi s
panikovou funkcí zámku.
Uvnitř místnosti mohou být umístěny další trezory, přívod vzduchu s filtrací, alternativní
zdroj el. energie, telefon, radiostanice, voda, potraviny, léky,... vše, dle přání klienta.
Doba ukrytí je závislá na technickém zpracování a stupně výbavy použitých technologií.

 

Zabezpečení bytových domů
Naše společnost také nabízí zabezpečení do stávajících, ale i nově budovaných bytových
domů, firemních budov, školek a škol. Zabezpečení spočívá v montáži tlakových dveří u
vstupů a vjezdů do podzemního parkoviště, nebo sklepení, montáží úměrného počtu CBRN
filtroventilací v závislosti na velikosti podzemního prostoru.
Prostor vybavíme přetlakovými a tlakovými ventily pro udržení požadovaného přetlaku
50Pa.
Do prostoru dodáme i nezbytné vybavení pro osobní ochranu obyvatel.
Např.: - plynové masky a polomasky
- filtry
- únikové kukly
- ochranné obleky
- dekontaminační prostředky
- hasící přístroje
- záchranářské batohy
- hasičské vyprošťovací nářadí

bottom of page