top of page

montáž

montáž je součástí smluvní dohody

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ
(SECURITY CHECKPOINT)

Vojenské kontejnery
je speciální kontejner určený pro použití v armádě, v polních kempech, v zahraničních
misích, k ochraně majetku, hranic, zajištění bezpečnosti apod.
Jeho hlavní předností je možnost rychlého nasazení, resp. vysunutí a uvedení z
transportního do pracovního stavu. Vysouvání a zasouvání strážní věže zajišťuje
hydraulický zvedací mechanismus. Použití kontejneru je možné pouze po připojení na síť
rozvodů elektrické energie nebo mobilní elektrocentrálu.

 

Kontejnery s balistickou ochranou
Jedná se o ubytovací kontejner rozměrů ISO 1C, který je určen pro ubytování osob v
polních podmínkách s balistickou a protivýbuchovou ochranou. Kontejner zabezpečuje
denní a noční odpočinek maximálně 4 osob.
Obvodový plášť splňuje požadavky na ochranu proti mírnějšímu prostředku ohrožení podle
Level M1 přílohy A k AEP-55 (C) VOL 2, Postupy pro hodnocení úrovně ochrany
obrněných vozidel – Ohrožení minami, STANAG 4569, Ed. 3
Kontejner zabezpečuje ochranu proti improvizovanému prostředku ohrožení (IED)
definovanému explozí kulové nálože 15 kg TNT ve vzdálenosti 15 m od boční stěny
kontejneru při výšce nálože 1 m nad vodorovnou rovinou terénu společnou pro IED a
kontejner.

 

Typy kontejnerů:

- Dekontaminační kontejnery
- Zdravotnický kontejner
- Výsuvný kontejner
- Polní kuchyně v kontejnerech
- Zdravotnické kontejnery pro polní nemocncie
- Kontejner na nádrž pro pitnou vodu
- Víceůčelové kontejnery pro HZS
- Mobilní doktor

PANIC ROOM – OCHRANNÁ ÚNIKOVÁ MÍSTNOST

Panic room, je bezpečné místo sloužící pro ochranu osob, finanční hotovosti, zbraní a
ostatních cenností. Výstavby ochranných místností je možné provádět i do stávajících
objektů.
Ochranná místnost je ve většině případů vybudována jako neviditelná pro možné útočníky,
nebo zloděje. Její konstrukce z betonu a železa zajišťuje neprůstřelnost ve stupni
FBG/BR65. Místnost standardně vybavujeme neprůstřelnými trezorovými dveřmi s
panikovou funkcí zámku.
Uvnitř místnosti mohou být umístěny další trezory, přívod vzduchu s filtrací, alternativní
zdroj el. energie, telefon, radiostanice, voda, potraviny, léky,... vše, dle přání klienta.
Doba ukrytí je závislá na technickém zpracování a stupně výbavy použitých technologií.

 

Zabezpečení bytových domů
Naše společnost také nabízí zabezpečení do stávajících, ale i nově budovaných bytových
domů, firemních budov, školek a škol. Zabezpečení spočívá v montáži tlakových dveří u
vstupů a vjezdů do podzemního parkoviště, nebo sklepení, montáží úměrného počtu CBRN
filtroventilací v závislosti na velikosti podzemního prostoru.
Prostor vybavíme přetlakovými a tlakovými ventily pro udržení požadovaného přetlaku
50Pa.
Do prostoru dodáme i nezbytné vybavení pro osobní ochranu obyvatel.
Např.: - plynové masky a polomasky
- filtry
- únikové kukly
- ochranné obleky
- dekontaminační prostředky
- hasící přístroje
- záchranářské batohy
- hasičské vyprošťovací nářadí

bottom of page