Elektřina

FOTOVOLTAIKA

Vlastní sluneční elektrárna (FVE), je moderním doplňkem mnoha domácností i firem. FVE je výrobnou elektřiny, která šetří životní prostředí, snižuje vaši závislost na distributorovi a je do budoucnosti pojistkou proti dopadům cen elektřiny a případným výpadkům sítě.

Solární elektrárny se nejčastěji instalují na střechy rodinných domů a budovy firem či skladů.

Síťová fotovoltaická elektrárna (On-grid)

Síťovou fotovoltaickou elektrárnu lze dle zákona instalovat pouze pokud máte povolení distributora o připojení zařízení do distribuční soustavy (DS). Síťová (On-grid) elektrárna je bez bateriového úložiště, přebytky poté dodává do distribuční soustavy, případně do ohřevu vody.
Tento typ provozu FVE pracuje paralelně s DS a tedy vyráběná energie z FVE jde přes hlavní domovní rozvaděč, kde je v případě v té době zapnutých spotřebičů spotřebována těmito spotřebiči a případný přebytek energie přetéká do distribuční soustavy. Tento princip funguje i opačným způsobem. V případě požadavku na větší množství odebírané energie zapnutými spotřebiči, než v tu chvíli vyrábí solární elektrárna, je energie dočerpána z DS a je tak možno bez omezení používat i výkonné spotřebiče.

Hybridní fotovoltaická elektrárna (HFVE)

Mezníkem v cestě k nezávislosti je systém tzv. hybridních elektráren. Jedná se vlastně o rozšíření tradičních síťových on-grid systémů o záložní baterie, do kterých se přes den ukládají přebytky vyrobené energie. Tato energie se pak využívá v noci a při nedostatečném záření. Při vybití baterií pod definovanou úroveň nebo při vyšší spotřebě si hybridní střídač "dobírá" energii přímo ze sítě. Odběr ze sítě je ovšem minimální a při jejím výpadku se systém automaticky přepne do ostrovního režimu. Pro instalaci HFVE není třeba smlouva s ČEZ / PRE / EON, protože lze zcela zamezit přetokům ven do sítě. (Přesto je třeba splnit určité podmínky). Díky bateriím využijete 100% vyrobené energie a na ostrovní provoz můžete přejít kdykoliv - stáváte se prakticky nezávislými.

Ostrovní fotovoltaická elektrárna (Off-grid)

Ostrovní fotovoltaický systém (označovaný také jako off-grid) je typický tím, že není připojený na síť a obsahuje baterie neboli akumulátory. Ostrovní systémy je vhodné využít na místech, kde není přístup k rozvodné síti, nebo kde by vybudování elektrické přípojky znamenalo vynaložení vysokých nákladů.

Malinké ostrovní systémy můžeme vidět například na solárních lampách, dopravních značkách či směrových sloupcích. Sofistikované ostrovní systémy napájejí budovy nebo osady v odlehlých oblastech, kam není zavedena elektřina.