top of page
FotkyFoto_11212530_M.jpg

UNDERGROUND SHELTERS

SECURITY CHECKPOINTS

PANICROOMS

Úvod: Welcome

O NÁS

Tebrix Safety Home, člen AOBP (Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České
Republiky), je českým lídrem s více než desetiletou tradicí ve výrobě, vývoji a prodeji
bezpečnostních kontrolních stanovišť (security checkpoint), podzemních protiatomových
krytů, ochranných místností (panic room), zabezpečení stávajících objektů ve vojenském i
soukromém sektoru a kompletním vybavením podle norem
ČSN 73 9010 – Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany.

Tebrix Safety Home vyvíjí obchodní aktivity a navazuje strategická partnerství se zástupci
lokálního průmyslu i velkými světovými producenty pokročilých technologií.

Úvod: About Us

HLAVNÍ PRODUKTOVÉ PORTFOLIO SPOLEČNOSTI TVOŘÍ:

- bezpečnostní kontrolní stanoviště (security checkpoint)
- stavba a rekonstrukce podzemních krytů civilní ochrany obyvatelstva
- protiatomové kryty odolnosti 3. třídy
- vývoj, výroba, instalace a servis bezpečnostních uzávěrů
- protiradiační kryty 2. třídy
- ochranné místnosti (panic room)
- úprava sklepních prostor
Veškeré stavby podléhají normě ČSN 73 9010

 

Naše stavby odolávají:
- útokům zbraní hromadného ničení
- průmyslovým haváriím
- živelným pohromám
- sociálním nepokojům
- Teroristickým útokům
- blackoutu

TECHNOLOGIE

- CBRN filtroventilace
- filtrace vody
- balistické, pancéřové a protitlakové dveře, poklopy, tlakové ventily, přetlakové ventily,
protitlakové komíny
- Safety Box – bezpečnostní schránka pro osobní ochranu

TEBRIX CONSTRUCTION

Dvořákova 623/10 Liberec 46001

Děkujeme za odeslání!

Úvod: Contact
bottom of page